Gedoneerd en geldig vanaf 01-01-2019

Artikel – 1 Reservering van een evenement

1.1.1  Reserveren kan tot aanvang van het evenement en uitsluitend via onze reserveringspagina.

1.1.2  Wijziging of annulering van uw reservering kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang. Bij het niet afmelden of niet op komen dagen, brengen wij u kosten in rekening ter waarde van het ticket bedrag.

Ben u verhindert maar heeft u wel minimaal 24 uur voor aanvang afgemeld. Indien u online hebt betaald, wordt deze binnen enkele werkdagen na de afmelding aan u terug betaald. Indien u heeft gekozen voor betalen op locatie, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

1.1.3  Wanneer u uw reservering bij Combat Outpost ”kosteloos” wilt annuleren doet u dit schriftelijk (via e-mail) 24 uur voor aanvang naar tickets@combatoutpost.nl

Artikel – 2 Betaling

2.1.1  Bij het bestellen van een ticket krijgt u de keuze om veilig online te betalen via iDeal, PayPal of andere elektronische betaalmethode. U heeft tevens de keuze om op het evenement ter plaatse te betalen aan de kassa. Onze online betaalmethodes worden afgehandeld door Mollie (Betaalprovider) en is met een beveiligde versleutelde (SSL) verbinding

2.1.2  U kunt ons aan de kassa contant betalen of per pin.

2.1.3 Crediteringen zullen worden afgehandeld door onze betalingsprovider Mollie. Zodoende zullen crediteringen ook onder naam van Mollie Payment Provider worden gecrediteerd.

Artikel 3 Gebruik van veiligheid – spelartikelen

3.1  CombatOutpost verstrekt aan de deelnemer (wanneer nodig), in bruikleen diverse veiligheid -spelartikelen voor gebruik tijdens het spel. Na afloop van het spel dient de deelnemer de in bruikleen verstrekte artikelen terug te brengen naar de afhaal balie.

3.2  Schade aan de in bruikleen verstrekte veiligheid -spelartikelen worden in rekening gebracht en dienen direct contant of per pin te worden betaald.

3.3  In geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door CombatOutpost verstrekte veiligheid -spelartikelen aan de deelnemer in bruikleen zal CombatOutpost hier aangifte van doen bij de politie.

3.4  De eventuele in bruikleen beschikbaar gestelde veiligheid -spelartikelen worden meegerekend in de entreeprijs. Deze zijn te kiezen op de eventpagina onder de naam: “Introducé Ticket”

3.5  Biologische afbreekbare BB balletjes kunt u aanschaffen op onze locatie.

Artikel – 4 Kantine- veldregels

4.1  Er wordt geen “dry fire” acties toegelaten in de safezone en kantine. Bij overtreding wordt de speler direct van het evenement verwijderd.

4.2  Het (her)laden van uw magazijnen met airsoft BB’s is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen en in het speelveld.

4.3  Combat Outpost heeft een rookverbod, roken is uitsluitend toegestaan buiten of in de aanwezige rookvoorziening.

4.4  Eten en drinken mogen uitsluitend in de kantine genuttigd worden.

4.5 Er is een horeca voorziening waar u eten en drinken kunt kopen

4.6  Er geld een volledig alcohol en drugs verbod op en rondom het terrein van Combat Outpost. Bij overtreding hiervan volgt verwijdering van het evenement en melding bij Politie en NABV.

Artikel – 5 Gedragsregels

5.1  De deelnemer zal te alle tijden de instructies van de instructeur c.q. marschall opvolgen, welke verband houden met het beoefenen van het spel

5.2  De deelnemer mag de door hem/ haar ontvangen uitrusting overdragen aan derden, maar hij of zij zal nog steeds de hoofdverantwoordelijke zijn van deze goederen.

5.3  Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Elke vorm van ongewenst gedrag waaronder seksuele intimidatie, discriminatie, agressiviteit, lastig vallen van Combat Outpost personeel en tot slot racisme kunnen worden bestraft met een schorsing op onze terreinen voor bepaalde of onbepaalde tijd, beëindiging lidmaatschap door de NABV en zelfs mogelijk melding bij de politie.

5.4  Het is de deelnemer, te alle tijden, ten strengste verboden om:

 • Buiten het actieve spelgebied het airsoftapparaat op scherp te hebben staan
 • Binnen het actieve spelgebied het veiligheidsbril / masker af te nemen
 • Binnen een afstand van 5 meter op een persoon te schieten.
 • Te schieten op attributen op en rondom het terrein waar eenieder met gezond verstand weet dat dit niet hoort. Bijvoorbeeld maar niet beperkt tot lampen en nooduithangbordjes.
 • Te schieten op Marshalls en / of andere personen die niet bij het actieve spel betrokken zijn.
 • Te schieten op personen die het signaal geven dat ze zijn afgeschoten (één hand omhoog, airsoftapparaat omlaag of dragende van een veiligheidsvestje).
 • Onder invloed van alcohol, drugs, (mogelijk) reactievermogen beïnvloedende medicijnen en/ of andere verboden middelen deel te nemen aan het spel.
 • Het expres vernielen van obstakels, veiligheidsvoorzieningen etc. door er van een een kleine afstand op te schieten. Een voorbeeld hiervan zijn onze veiligheidsnetten.

Artikel – 6 Leeftijd / Legitimatie

6.1  De minimum leeftijd om aan het spel mee te mogen doen is 18 jaar tenzij anders aangegeven bij het evenement.
6.2  Elke deelnemer is verplicht legitimatie bij zich te dragen (ID + NABV pas of ID + introducee bewijs)
6.3  Introducees kunnen alleen deelnemen, wanneer zij vergezeld zijn van een volwaardig NABV lid en een geldige NABV pas kunnen overhandigen. Een evt. uitzondering kan zijn dat de organisatie de desbetreffende deelnemer als introducee op zich neemt.

Artikel – 7 Aansprakelijkheid

7.1  Combat Outpost is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door Combat Outpost in bruikleen beschikbaar gestelde uitrusting en / of spelterrein.
7.2  Combat Outpost stelt zich niet aansprakelijk voor schade en / of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

7.3  De deelnemer verklaart bij het deelnemen van het evenement:

 • Kennis heeft genomen van de moeilijkheidsgraad, belasting en risico’s van de activiteit.
 • Alle medische en / of conditionele bijzonderheden van zichzelf en / of degenen voor wie er gereserveerd is vooraf aan de organisator heeft gemeld.
 • Fysiek in staat is om mee te doen aan het evenement
 • Kennis heeft genomen van de aanwezigheid van diverse camera’s, waarmee foto’s van het evenement worden gemaakt en voor promotie-doeleinden kan worden gebruikt. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Combat Outpost heeft alle rechten om de materialen te gebruiken voor promotionele doeleinden in breedste zin van het woord.
 • Kennis heeft genomen van de aanwezigheid van diverse camera’s, waarmee livestream wordt gerealiseerd op onze website en hierin toestemt.
 • Kennis heeft genomen dat zijn e-mailgegevens bij elke reservering wordt opgenomen in onze database en gebruikt kan worden voor digitale mededelingen namens Combat Outpost.

Artikel 8: Aanvullende voorwaarden

Aanvullend op onze eigen voorwaarden zijn de veiligheid en beleidsregels van de NABV van toepassing op onze airsoft evenementen. Kijk voor de meest actuele NABV regels op www.nabv.nl

Door deelname aan onze evenementen verklaart u akkoord te gaan met de door Combat Outpost en de NABV gestelde veiligheids- en evenement regels.